Всички градове
(296)
(0)
Регистрация

В качеството си на администратор на лични данни „Нет Стор 99” ООД събира, съхранява и обработва предоставените при регистрацията лични данни, като с приемането на Общите условия за ползване на сайта Потребителят дава изричното си съгласие за това.

Личните данни на Потребителите се съхраняват съобразно изискванията на Закона за личните данни до момента, до който Потребителят има активен профил на сайта и ще бъдат използвани само и единствено с оглед нуждите на този сайт и предоставяните от него услуги по закупуване на ваучери.
Със закупуването на продукт или услуга, Потребителят дава съгласието си личните му данни да бъдат предоставени на съответния доставчик за счетоводни цели и за издаване на фактура.

Без съгласие на потребителя личните му данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако това не се изисква по силата на закон или по нареждане на държавен орган.

Личните данни, които се събират в процеса на покупка, и се декларират доброволно от потребителите, са:
- Име
- Точен адрес - когато потребителят посочва адрес за доставка
- Телефон за връзка
- e-mail адрес за контакт

При плащане онлайн с дебитна / кредитна карта, Нет Стор 99 ООД няма достъп до картовите данни на потребителя, нито до автентикационните данни за финализиране на картова транзакция. Достъп до тези данни получава единствено обслужващата плащането банка - ОББ, в момента на заплащане.

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

- Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
- Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
- В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

По всяко време Потребителят може да изтрие профила, като премахне съдържащите се в него лични данни. `Нет Стор 99` ООД не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица.

С регистрацията си в crazydeals.bg, Потребителят разрешава в потребителските му профили crazydeals.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявеният от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други съобщения от „Нет Стор 99” ООД или търговци - партньори.

„Нет Стор 99” ООД носи отговорност, съгласно Закона за защита на личните данни за информацията, предоставена му от Потребителя, по повод регистрацията му в интернет страницата на crazydeals.bg. Изключение от предходното изречение са случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Ако Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия за ползване на сайта или са нарушени правата и законните интереси на трети лица, „Нет Стор 99” ООД има право да предостави лични данни за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно Закона за защита на личните данни.